شرایط عضویت

مشتری گرامی: برای عضویت در باشگاه مشتریان و اطلاع از جشنواره ها نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد  خود به شماره 09127768506-500010602128 پیامک  کنید